Biomet is now Zimmer Biomet

X

Evästetiedote

Tämä nettisivusto saattaa asentaa yhden tai useamman evästeen tietokoneellesi.  Tietoa evästeistä yleisesti, ja erityisesti evästeistä tähän sivustoon liittyen, saat Cookies Policy – sivulta.  Evästeiden hallinnasta, mukaan lukien kuinka välttää niiden asentaminen tietokoneelle, saat tietoa All About Cookies-sivustolta.  Jos jatkat vierailua Biometin nettisivustolla katsomme, että se on merkki hyväksymisestä siihen, että yksi tai useampi eväste voidaan asentaa tietokoneellesi.

Biomet
 
 

  •  
Tietosuojakäytäntö / käyttöehdot

Tietosuojakäytäntö / käyttöehdot

Ellei toisin mainita, tämä web-sivusto ja kaikki sen sisältämä sisältö, kuvitus, valokuvat, nimet, logot ja merkit ovat Biometin tai sen tytäryhtiöiden omistamien tai lisensoimien maailmanlaajuisten tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muiden soveltuvien lakien ja sopimusehtojen alaisia ja suojaamia.

Tämän web-sivuston tarjoaa Biomet ja sitä voidaan käyttää vain tiedoksi. Käyttämällä tätä sivustoa tai lataamalla aineistoja tältä sivustolta käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä ilmoituksessa esitettyjä käyttöehtoja. Mikäli et hyväksy tässä ilmoituksessa esitettyjä käyttöehtoja, älä käytä tätä sivustoa äläkä lataa aineistoja sivustolta.


Rajoitettu lisenssi
Näiden käyttöehtojen mukaisesti Biomet myöntää sivuston käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän oikeuden käyttää ja näyttää tätä sivustoa ja sen sisältämää aineistoa. Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää sivuston toimintaa millään tavalla. Biomet Europe antaa käyttäjälle luvan katsella ja ladata tällä web-sivustolla esitettyjä tietoja ainoastaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Tämä lupa ei edellytä aineistojen ja jäljennösten omistusoikeuden siirtoa ja siihen sovelletaan seuraavia rajoituksia: 1) kaikki tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeutta koskevat ilmoitukset tulee säilyttää kaikissa sivustoilta ladatuissa aineistojen kopioissa; 2) aineistoja ei saa muuttaa millään tavoin eikä jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää niitä julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen; ja 3) aineistoja ei saa luovuttaa kenellekään toiselle henkilölle, ilman että heille ilmoitetaan ja he hyväksyvät näiden käyttöehtojen mukaiset velvoitteet. Käyttäjä sitoutuu myös noudattamaan kaikkia tällä sivustolla ilmoitettuja lisärajoituksia, joita saatetaan mahdollisten päivitysten myötä lisätä. Tämä sivusto ja kaikki sivuston aineistot ovat tekijänoikeuden alaisia, ja ne on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla ja sopimuksilla. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia maailmanlaajuisia tekijänoikeuslakeja käyttäessään tätä sivustoa ja estämään materiaalien luvattoman kopioinnin. Ellei näissä käyttöehdoissa toisin mainita, Biomet Europe ei myönnä mitään suoraa tai epäsuoraa oikeutta mihinkään patentteihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin tai liikesalaisuuksiin.
 

Yleinen sisältö
Biomet Europe pyrkii kohtuuden rajoissa esittämään tällä web-sivustolla tarkkoja ja ajantasaisia tietoja. Biomet Europe ei anna minkäänlaisia takuita tietojen tarkkuudesta, ajantasaisuudesta tai täydellisyydestä. Biomet Europe ja mitkään tämän sivuston luomiseen tuottamiseen ja toimittamiseen osallistuneet osapuolet eivät ole vastuussa vahingoista, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta suorat, satunnaiset, välilliset, epäsuorat tai rangaistuksenalaiset vahingot, jotka aiheutuvat tälle web-sivustolle pääsemisestä, sen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä, tai mahdollisista sisällön virheistä tai puutteista.


Lääketieteelliset tiedot
Tämä sivusto saattaa sisältää yleistä tietoa erilaisista sairauksista ja niiden hoidosta. Tätä sivustoa ei tule käyttää oman lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön tarjoamien neuvojen korvikkeena. Tätä sivustoa ei ole tarkoitettu oman terveyden, tautien tai kunto-ongelmien diagnosoimiseen.
 

Kirurgisista toimenpiteistä
Tällä web-sivustolla esiteltyjä kirurgisia toimenpiteitä käytetään esittelemään tietyn kyseisellä sivulla mainitun kirurgin käyttämää kirurgista tekniikkaa. Biomet Europe on näiden laitteiden valmistaja eikä harjoita lääketiedettä tai suosittele näitä tai mitään muita kirurgisia toimenpiteitä käytettäväksi tietylle potilaalle. Implantaatiosta vastaava kirurgi on vastuussa kullekin potilaalle sopivien kirurgisten toimenpiteiden määrittelemisestä ja hyödyntämisestä proteesin implantaation yhteydessä. Biomet Europe ei ole vastuussa potilaalle parhaiten sopivan kirurgisen toimenpiteen valitsemisesta ja käyttämisestä.
 

Tuotetiedot
Tällä sivustolla esitetyt tuotetiedot ovat yleisiä ja ne saattavat vaihdella maakohtaisesti. Lääketieteellisten laitteiden lainsäädäntö, lainsäädännölliset vaatimukset ja hoitokäytännöt saattavat vaihdella sen Biomet Europen maan mukaan, jossa tuotteita on saatavilla. Tietylle maalle kohdistettujen tuotetietojen löytämiseksi tulee käyttää paikallisia Biomet Europen web-sivustoja.
 

Ulkoiset linkit sivustolle
Tällä sivustolla saattaa olla linkkejä sivustoille, joita Biomet Europe ei operoi tai hallitse ja joihin Biomet Europe ei ole millään tavalla sidoksissa. Tällaiset linkit on lisätty sivustolle ainoastaan käyttäjän avuksi. Biomet Europe ei myönnä minkäänlaista takuuta tällaisten sivustojen sisältöjen oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai ajankohtaisuudesta eikä ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka aiheutuvat käyttäjien pääsystä tällaisille sivustoille. Kolmannelle osapuolelle ohjaavan ulkoisen linkin sisällyttäminen tälle sivustolle ei tarkoita Biomet Europen hyväksyntää tai suositusta.
 

Henkilökohtaiset ja ei-luottamukselliset tiedot
Kaikki tämän sivuston kautta Biomet Europelle lähetty viestintä tai muu aineisto, kuten kysymykset, kommentit ja ehdotukset ovat ja niiden katsotaan olevan ei-luottamuksellisia eikä Biomet Europella ole minkäänlaisia velvollisuuksia tällaisten tietojen osalta. Käyttäjä suostuu siihen, että tämän sivuston kautta vapaaehtoisesti lähetetyt henkilökohtaiset tiedot katsotaan ei-luottamuksellisiksi tiedoiksi.
 

Yksityisyydensuoja
Kaikkia Biomet Europen web-sivuston kautta kerättyjä mahdollisten asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja käytetään ainoastaan tähän määrättyyn tarkoitukseen. Tällaisia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman niitä koskevan henkilön suostumusta. Jos sinulla on kysymyksiä tai valituksia tämän sivuston kautta mahdollisesti antamiesi henkilökohtaisten tietojen yksityisyydensuojasta, ota yhteyttä Biomet Europeen
 

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tämä sivusto saattaa sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden myötä todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti näistä lausumista.
 

Vahingonkorvaus
Käyttäjä suostuu puolustamaan ja pitämään syyttömänä Biomet Europea, sen toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä, edustajia, toimittajia ja kolmannen osapuolen yhteistyökumppaneita sekä korvaamaan edellä mainituille kaikki menetykset, kustannukset, vahingot ja kulut, mukaan lukien kohtuulliset asianajajien palkkiot, siinä tapauksessa, että hän laiminlyö näitä käyttöehtoja.
 

Sovellettava laki
Mahdolliset tähän web-sivustoon liittyvät oikeudelliset kanteet käsitellään yksinomaan Rotterdamin tuomioistuimessa.
 

Muutokset
Biomet Europe pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa minkä tahansa näiden käyttöehtojen osan osittain tai kokonaan. Muutokset tulevat voimaan välittömästi, kun tällaisesta muutoksesta on ilmoitettu. Sivuston käyttö sen jälkeen, kun tällaisista käyttöehtojen muutoksista on tiedotettu, katsotaan muutosten hyväksymiseksi.
 
Yrityksen yleiset tiedot
Osoite:
Biomet Europe B.V.
Toermalijnring 600
P.O. Box 3055
3301 DB Dordrecht
Alankomaat


Puhelin: +31 78 629 29 19
Fax: +31 78 6292941
 

Oikeudellinen muoto: osakeyhtiö
Kaupparekisteri: 23089365
Kotipaikka: Dordrecht
Toimivaltaisen valtion viranomainen: Rotterdamin kauppakamari